ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

Αναλαμβάνουμε την εκκένωση του βόθρου σας, γρήγορα, αθόρυβα, άοσμα, καθαρά δείχνοντας σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Καθαρίζουμε την δεξαμενή άμεσα και γρήγορα σας με την χρήση προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον.

ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ

Αναλαμβάνουμε το ξεβούλωμα των γραμμών και των αγωγών με το αποφρακτικό μας μηχάνημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ

Καθαρίζουμε και επισκευάζουμε τους αγωγούς σας από βουλώματα που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου σας.

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Αποφράζουμε το δίκτυό σας με το αποφρακτικό μηχάνημα μας, υψηλής πιέσεως, εξασφαλίζοντας μακρόχρονη καθαρότητα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαθέτουμε πιστοποιητικά για ειδικές - δύσκολές μεταφορές, χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα μεταφοράς και αποθήκευσης.

ΜΕΝΟΥ